Giải Đấu Mặt Nạ Cổ Đại 188Bet – 7.52 Tỷ Đồng Tổng Thưởng!

Thời gian khuyến mãi đã hết. Xem thêm các Khuyến mãi 188bet khác tại đây

Tham gia ngay các trò Casino Quay Số được chọn và có cơ hội thắng tiền thưởng với hệ số nhân từ Giải Đấu Hợp Lệ hoặc 118,000,000 VND Tiền Thưởng Bất Ngờ mỗi tuần!

giải đấu mặt nạ cổ đại 188bet – 7.52 tỷ đồng tổng thưởng!

Điều kiện và điều khoản

Giải Đấu Mặt Nạ Cổ Đại – 7.52 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 26/06/2023 05:00 PM (GMT+7) đến ngày 24/07/2023 04:59 PM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bốn (4) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ Hai lúc 05:00 PM (GMT+7) đến 04:59 PM (GMT+7) Thứ Hai tuần kế tiếp, như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

05:00 PM 26/06/2023 – 04:59 PM 03/07/2023

Tuần 2

05:00 PM 03/07/2023 – 04:59 PM 10/07/2023

Tuần 3

05:00 PM 10/07/2023 – 04:59 PM 17/07/2023

Tuần 4

05:00 PM 17/07/2023 – 04:59 PM 24/07/2023

Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

    • Tiến hành đăng ký 188bet bằng Loại Tiền Tệ làVND hoặc USD .
    • Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số được qui định tại đây (trừ tất cả Bàn Chơi và Bài Tố) (“Trò Chơi Hợp Lệ”), trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”).

Trò Chơi Đề Xuất

Cánh Cổng Olympus™

Vàng Miền Tây Hoang Dã™

Ngôi Nhà Chó Đa Năng

Cổng Trời Valhalla™

Công chúa ánh sáng™

Ngày Hội May Mắn™

    • Chỉ cược đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.

Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi.

Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ tự động tham gia vào Giải Giải Đấu Mặt Nạ Cổ Đại – 7.52 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Giải Đấu Hợp Lệ”), và nhận điểm (“Điểm”) như bảng bên dưới:

Giải Đấu Hợp Lệ

Điểm

Ví Dụ

Thành Viên Thắng Cuộc

Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ Tiền Cược sau khi quy đổi sang USD x 100

Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ trị giá 11,800 VND (0.5 USD) và thắng 1,180,000 VND (50 USD).
(50 USD 0.5 USD x 100)
Điểm = 10,000

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc.

Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất một (1) Điểm trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi tại Giải Đấu Hợp Lệ sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”) như quy định tại điều 5, với tổng 2,000 Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc sẽ được nhận hệ số tiền thưởng (“Hệ Số Thưởng”), như bảng bên dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng
Tuần 1 – 05/07/2023
Tuần 2 – 12/07/2023
Tuần 3 – 19/07/2023
Tuần 4 – 26/07/2023

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng

*Tối Đa Hệ Số Thưởng (Tiền Thưởng lên đến 118,000,000 VND hoặc 5,000 USD)

1

Một (1)

x1,000

2 – 3

Hai (2)

x800

4 – 5

Hai (2)

x500

6 – 20

15

x200

21 – 50

30

x100

51 – 100

50

x50

101 – 450

350

x10

451 – 1,000

550

x5

1,001 – 2,000

1,000

x2

Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật theo thời gian thực bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ.

Thành Viên Hợp Lệ đặt cược tối thiểu từ 5,000 VND hoặc 0.5 USD và tối đa 118,000 VND hoặc 5 USD cho mỗi vòng quay tại bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ có cơ hội nhận thưởng một (1) lần tiền thưởng bất ngờ (“Tiền Thưởng Bất Ngờ”) với hệ số nhân lên đến 1,000 lần trong mỗi Tuần Khuyến Mãi và trở thành thành viên may mắn (“Thành Viên May Mắn”), như bảng bên dưới:

Tiền Thưởng Bất Ngờ

Yêu Cầu

Tổng Số Thành Viên May Mắn

Hệ Số May Mắn
(Tiền Thưởng lên đến 118,000,000 VND hoặc 5,000 USD)

Đặt tối thiểu một (1) cược tại Trò Chơi Hợp Lệ (trừ tất cả Bàn Chơi & Bài Tố).

Bảy (7)

x1,000

15

x500

48

x100

250

x50

800

x10

1,080

x5

2,800

x2

*Hệ Số May Mắn tối đa tại mức cược trị giá 118,000 VND.

Ví dụ:
Thành Viên A có Cược Hợp Lệ trị giá 10,000 VND và dành được Hệ Số May Mắn x1,000 trong Tuần Khuyến Mãi 1.

Thành Viên A sẽ nhận được 10,000 VND x 1,000 = 10,000,000 VND trong Tuần Khuyến Mãi 1.

Thành Viên B có Cược Hợp Lệ trị giá 120,000 VND và dành được Hệ Số May Mắn x500 trong Tuần Khuyến Mãi 2.

Thành Viên B sẽ nhận được 118,000 VND x 500 = 59,000,000 VND Tiền Thưởng trong Tuần Khuyến Mãi 2 (Hệ Số May Mắn tối đa tại mức cược trị giá 118,000 VND)

Số tiền Cược Hợp Lệ tối đa được sử dụng là 118,000 VND hoặc 5 USD. Nếu số tiền Cược Hợp Lệ lớn hơn 118,000 VND hoặc 5 USD, phần chênh lệch dư ra từ Cược Hợp Lệ sẽ không được tính.

Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188bet.

Thành Viên Hợp Lệ có thể tham gia và có cơ hội thắng cùng lúc Giải Đấu Hợp Lệ và Tiền Thưởng Bất Ngờ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Điểm tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).

Tổng 28,000 Thành Viên Hợp Lệ, bao gồm: 8,000 Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và 20,000 Thành Viên May Mắn sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”). Và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.

Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Hạng khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.

Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và Thành Viên May Mắn có thể tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.

Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 12.

Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền 188bet và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.

188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Link mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *